TEA

T2, 08/05/2017 by mondial
*** FRUIT TEA ***
TRÀ ĐÀO CAM SẢ 45.000 đ
TRÀ VẢI HOA HỒNG 45.000 đ
TRÀ DƯA HẤU 45.000 đ
*** MILK TEA ***
TRÀ ĐEN SỮA 35.000 đ
TRÀ OOLONG SỮA 35.000 đ
MATCHA LATTE (ICE) 49.000 đ
MATCHA LATTE ART (HOT) 49.000 đ
*** MACHIATO ***
BLACK TEA MACHIATO 39.000 đ
OOLONG MACHIATO 39.000 đ
*** HERB TEA ***
TRÀ GỪNG 29.000 đ
TRÀ BÁ TƯỚC 29.000 đ
TRÀ BẠC HÀ 29.000 đ