Liên hệ

T6, 21/04/2017 by mondial

FINITA CAFE - Coffee & more...

Địa chỉ: 350C Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Hotline: (028) 2253 2676 - 0927 530 268 - 0968 565 543 - 0975 447 277

Email: cafefinita@gmail.com

Fan page: @finitacafe

Twitter: @finitacafe

Instagram: @finita_cafe

* Khi đến là KHÁCH, khi về là BẠN.